انواع پکیج درب اتوماتیک

دسته بندی ها: مقالات

انواع پکیج های درب اتوماتیک شیشه ای

 

 پکیج درب اتوماتیک دانکر (DUNKER)     

قیمت     22.778.000 تومان        
 پکیج درب اتوماتیک دکو (DECO) 

قیمت    16.576.000 تومان
 

 

 پکیج درب اتوماتیک دانکر تلسکوپی (Dunker telescope)

قیمت   31.932.000 تومان