حمل شیشه به طبقات

 

حمل شیشه به طبقات

 

  حمل شیشه به طبقات

متراژقیمت هر متر مربع (تومان)
0-1040.000
10-2035.000
20-4025.000
40 به بالا15.000

 نحوه محاسبه حمل شیشه به طبقات به عنوان مثال:

 اگر پارتیشن شما 80 متر مربع در طبقه سوم به این صورت محاسبه می گردد.

      قیمت هر متر مربع *  متراژ * طبقه    

  3.600.000 تومان = 15.000* 80* 3