شاسی کشی

 

انواع شاسی کشی

شاسی کشی باید دقیق، اصولی و طبق برنامه از پیش طراحی شده انجام بگیرد. بنابراین طبق اصول و استانداردها انتخاب پروفیل مناسب و تهیه نقشه شاسی کشی در اجرای پروژه موثر است.

انواع شاسی کشی

انواع قوطیقوطی آهن با رنگ الکترواستاتیکآلومینیومکاور استیل
رنگ سفیدرنگ سفارشی
40*40231.000268.000276.000486.000
60*40271.000305.000371.000555.000
80*40319.000356.000413.000635.000
100*40351.000388.000670.000696.000


   * قیمت ها به تومان می باشد.

   * قیمت بر حسب متر طول می باشد.

   * توجه داشته باشید، قیمت ها براساس برش، رنگ کاری، بسته بندی، حمل و نصب در محل کار محاسبه گردیده است.

   * تمامی پروفیل ها در کارخانه رنگ پودری شده و در پروفیل های آهنی نقاط جوش و برش در محل پروژه به صورت دستی قلم گیری می شود.

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟