نحوه پرداخت قراردادها در ارژن پارت

 

نحوه پرداخت قرارداد ها

 

1) پیش پرداخت

 پیش پرداخت اولیه قبل از ارسال کارشناس ( در صورت تایید قرارداد این مبلغ جزو پیش پرداخت می باشد.) 

 1-1)  پیش پرداخت اولیه در شهر تهران 4.000.000 ریال می باشد.

 2-1) پیش پرداخت اولیه در اطراف تهران 10.000.000 ریال می باشد.

 3-1 ) پیش پرداخت اولیه در شهرستان ها 30.000.000 ریال می باشد.

 

نکته: بدیهی است در صورت عدم همکاری با شرکت ارژن پارت این مبلغ جزو هزینه کارشناسی می باشد.

 

2) نحوه تسویه حساب

   1-2) قراردادهای زیر 30 میلیون تومان

  • 40% در زمان قرارداد
  • 60% روز قبل از نصب

   

   2-2) قراردادهای بالای 30 میلیون تومان

  • 30% در زمان قرارداد
  • 30% روز قبل از نصب
  • 40% همزمان با تحویل اجناس پای کار

   

   3-2) قراردادهای شهرستان ها

  • 50% در زمان قرارداد
  • 50% روز قبل از نصب

   

  نکته: بدیهی است در صورت عدم همکاری با شرکت ارژن پارت این مبلغ جزو هزینه کارشناسی می باشد.