پروژه های اجرایی

تعهد ما به تعالی و ارتقای کیفی منجر به کسبِ افتخارات و دستاوردهای بسیاری شده است. هرچند رویکرد ما به مقولۀ کیفیت، است اما التزام به کیفیت در کسب‌وکار، در اجرای پروژه‌ها، در تولید محصولات و در ارائۀ خدمات، مجموعه اَرژن دُر  را در مسیر برخورداری از بالاترین استانداردهای جهانی قرار داده است.
از بدو تأسیس تا کنون، شرکت اَرژن دُر موفقیت‌های چشمگیر و دستاوردهای توجه‌برانگیزی را از آن خود کرده است که نشان از تمایل این سازمانِ گسترده و چندوجهی به تعالی و پویایی در انجام امور مختلف و خلقِ ارزش‌های متنوع دارد.

 

پروژه های مجموعه اَرژن دُر

مجموعه اَرژن دُر با استفاده از تجربیات بدست آمده از اجرای پروژه هایی در صنعت شیشه سکوریت که از اولین اقدامات این شرکت در زمان تاسیس آن بوده پرداخته است. شرکت اَرژن دُر به پروژه های بسیاری چون بیمارستان ها، سازمان ها، فروشگاه ها و... به نصب و اجرای درب اتوماتیک، کرکره برقی، شیشه سکوریت و.... تامین نموده است.
شرکت اَرژن دُر تاکنون پروژهﻫﺎی ﺗﺨﺼــﺼــﯽ زﯾﺎدی ﺗﻮﺳــﻂ چندین گروه از مجموعه اﻧﺠﺎم داده اﺳــﺖ ﮐﻪ با ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑــﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا و ﻣــﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘﺮوژه ﻫــﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ پرداخته است و اراﯾــﻪ راﻫﮑــﺎرﻫــﺎی ﻓﻨﯽ و تخصصی خویش را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.  
 

پارتیشن شیشه ایشیشه بالکن
شیشه سکوریتدرب اتوماتیک شیشه ای
کرکره برقیشیشه حمام

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟